ÖSTRA GÖTEBORGS ALTERNATIVA TRÄFFPUNKT:

Syftet med ÖGAT är att skapa tillsammans över kulturella gränser, det långsamma i att kanske till en början inte ha något gemensamt språk och till slut kunna spela en låt tillsammans som ett band eller komponera ett textilt konstverk.

Här kan man hitta varandra för gränsöverskridande projekt, nya studiecirklar eller inspirerande workshops. Vi tror på samverkan och styrkan i att göra saker tillsammans. Idag arbetar vi främst med förmedling av artister till kulturaktörer, förankra nya samarbetspartners och ingå i olika projektansökningar som kommer att skapa en varaktig grund för vår förening att utvecklas. Föreningsformen är icke vinstdrivande och ideell och ni som är medlemmar kan engagera er på olika nivåer (se medlem). Utöver föreningens arbete med att producera öppna kulturarrangemang så bedrivs en nyfiken kartläggning över andra aktörers verksamhet, musiker, konstnärer, arrangörer i andra föreningar och kunskaper i området.

Vi besöker föreningar, integrerar musiker, söker upp konstnärer och skapar tillsammans öppna och lättillgängliga kvällar. Hela upptagningsområdet är Östra samt Nordöstra Göteborg. ÖGAT har en strävan att arbeta för en tillvaro där vi och andra kan känna att allt och alla på nåt vis hör ihop trots olikheter. Enkelt beskrivet: en stämning som alla kan känna sig sedda och accepterade i, som får människor att slappna av och känna gemenskap så att kreativiteten får utrymme att föröka sig bortom alla gränser och prestationskrav. Känn er varmt välkomna att hoppa med!

Vi är ett nav i Östra Göteborgs kulturliv där alla samarbeten är möjliga mellan konstformer och kulturer

Inom ÖGAT finner vi konstnärer, musiker, keramiker, matupplevelseguider, producenter, redigerare och designers som är verksamma i olika lokaler runt om i Göteborg. Med hjälp av deras respektive kunskaper byggs nu nya verkstäder under ett gemensamt tak i källaren under Gamlestadens Bibliotek i Medborgarhuset. Vi kommer att dra nytta av varandra och marknadsföra oss kollektivt genom föreningen, att dela kunskap, verktyg och projekt.

Lokalerna innefattar keramikverkstad, musikstudio, scen, gemensam ateljé, kök och kontor. Allmänheten ska kunna ta del i form av workshops, konsertverksamhet och utställningsmöjligheter. Med den öppna programverksamheten ger vi Östra Göteborg en helt ny träffpunkt med säte mitt i den expansiva och sammanlänkade stadsdelen Gamlestaden.

Välkomna förbi på en kaffe! Vi har personal på kontoret som oftast vardagar mellan kl 10-16. Ni finner också vår publika verksamhet ambulerande på olika håll i Östra Göteborg, till exempel kulturföreningarna Bab Al Hara, Casa degli Italiani och Kozara samt restauranger.

Att hålla igång sin kreativitet, utveckla sitt skapande, marknadsföra sig och nå ut till allmänheten kan vara motigt på egen hand är vi många som tycker. Vi har alltså startat en mötesplats där vi kan stötta varandra under ett större paraply.

Kontaktpersoner 2020

LENA TORQUATO LIDÉN

Producent – Guide (Kulinarisk rundvandring) | Ansökningar

Lena var 13 år kultursekreterare i Borås och Alingsås och har etablerat kontakt med föreningslivet och nyanlända som har en stor vilja att ingå i ett sammanhang. Under ett år i stadsdelen Gamlestaden har hon haft kulinariska rundvandringar till föreningarna arabiska  Bab Al Hara och italienska Casa degli Italiani med grupper från hela staden, hon berättar om hur detta föreningsliv är organiserat och hur maten smakar och tillagas. Syftet är att visa hur enkelt och roligt det är. Läs mer >

NELLA DRUZETA

Producent – Keramik | måleri | textil

Född i Bergsjön men uppväxt i Värmland.  Som barn till invandrarföräldrar i ett litet samhälle i Värmland fick hon tidigt uppleva hur människor ofta handlar utifrån ett förutfattat omdöme. Därav kom ett tidigt engagemang för att stå upp för oliktänkande individer som inte passade in i “mallen”. Hon har i sitt vuxna liv arbetat med konst, främst keramik och textil och har varit verksam och ordförande i 3dje Långgatans Krukmakeri sedan 2009. Vid sidan har hon arbetat deltid inom funktionshinder sen 2001 i SDF Norra Hisingen, särskilt mot människor med utåtagerande svårigheter, personer som hon tyckt ofta varit extra utsatta för omgivningens oförstående. Människor med intellektuella och  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med ansvarsområdet  gemenskap och aktiviteter i flera olika sammanhang. Läs mer >

ÖGATs samarbetspartners

VG-Regionen
Göteborgs Stad
Föreningen för lokal utveckling – Tikitut Community-baserad turism
Kozaras (Serbisk förening)
Restaurang Sorento
La casa degli Italiani (Italienska Klubben)
Bagarn´s (fritisgård)
Beatebergsträdgård
Bab Al Hara (Arabisk förening)
Kvinnocenter (Bergsjön)
Gamlestadsgalejet
Tellusfestivalen
GMLSTN JAZZ
Bellevue jazz
PLANETAFESTIVALEN
Not Quite
Gula Huset (Uddebo)
Väveriet (Uddebo)
Kostersträdgårdar
Nolbygård
Restad gård (Asylboende)